Velkommen til ​den Russiske skole​ i Oslo!

Den Russiske skole​ i Oslo ble etablert i 2003.

Skolens hovedformål er å fremme russisk språk og kultur blant russisktalende barn i Norge. Vi tilbyr undervisning i russisk språk og litteratur, matematikk og historie. Undervisningen er rettet mot russisktalende barn som har russisk eller to-/flerspråklig bakgrunn. Undervisningsmetoder er basert på russisk utdanningssystem som er tilpasset elevenes bakgrunn.

Skolen tilbyr også kurs i russisk språk og kultur for voksne.

Vi har profesjonelle lærere med ekspertise fra forskjellige fag. Skolen formidler kunnskap om kunst, arkeologi, geologi og historie. Det gjennomgås mesterklasser i nevnte fag og disipliner av profesjonelle utøvere, og det teoretiske underbygges med ekskursjoner til relaterte mål, besøk av museer, utstillinger, ekskursjoner o.l.

I tillegg til klasseromundervisning organiserer skolen en rekke aktiviteter for barn og deres foreldre og foresatte. På skolen lages felles arrangementer som juletrefester (hvor både barn, foreldre og voksne elever deltar), nyttårsfester og felles hyggekvelder med te og kaffe for foreldre og lærere. På juletrefestene forbereder elevene konsert. Eldre elever fremfører teaterspill.

Den russiske skole i Oslo er åpen på tirsdager på kveldstid og på lørdager. Grupper for å studere russisk er tilgjengelige for russisktalende barn fra 3 år.

Undervisningstilbud

  • Russisk språk (for barn fra 3 til 16 år)
  • Lesing (fra 7 til 16 år)
  • Matematikk (fra 7 til 16 år)
  • Individuelle timer med logoped (fra 4,5 år)
  • Russisk for voksne (fra nybegynnere til videregående)

Kurs i russisk språk for voksne

Vi tilbyr også kurs i russisk språk for ikke-russisktalende voksne (fra nybegynnere til videregående).  På kurset arbeider vi med hverdagslige situasjoner ved hjelp av tekster, dikt og andre læremidler som innarbeider grammatikk- og kulturkunnskaper. Deltakerne vil få forskjellige lese-, skrive- og samtaleøvelser.

Målet for kurset er å snakke og forstå russisk.

Russiskkurs Nybegynner (tilpasset A1)

Dette omfatter 2 semestre med 1 leksjon per uke: 40 min + 40 min

Russiskkurs Videregående Russisk (trinn 1) (tilpasset A2)

Dette omfatter 1 semester med 1 leksjon per uke:  40 min + 40 min

Russiskkurs Videregående Russisk (trinn 2) (tilpasset B1)

Dette omfatter 1 semester med 1 leksjon per uke: 40 min + 40 min

Russiskkurs Videregående Russisk (trinn 3) (tilpasset B2)

Dette omfatter 2 semestre med 1 leksjon per uke: 40 min + 40 min

Russiskkurs Videregående Russisk (trinn 4) (tilpasset C1)

Dette omfatter 2 semestre med 1 leksjon per uke: 40 min + 40 min

Hjertelig velkommen!

For påmelding kontakt post@russiskskole.no