Velkommen til ​den Russiske skole​ i Oslo!

Den Russiske skole​ i Oslo ble etablert i 2003.

Skolens hovedformål er å fremme russisk språk og kultur blant russisktalende barn i Norge. Vi tilbyr undervisning i russisk språk og litteratur og matematikk. Undervisningen er rettet mot russisktalende barn som har russisk eller to-/flerspråklig bakgrunn. Undervisningsmetoder er basert på russisk utdanningssystem som er tilpasset elevenes bakgrunn.

Skolen tilbyr også kurs i russisk språk og kultur for voksne.

Vi har profesjonelle lærere med ekspertise fra forskjellige fag. 

I tillegg til klasseromundervisning organiserer skolen en rekke aktiviteter for barn og deres foreldre og foresatte. På skolen lages felles arrangementer som juletrefester (hvor både barn, foreldre og voksne elever deltar), nyttårsfester og felles hyggekvelder med te og kaffe for foreldre og lærere. På juletrefestene forbereder elevene konsert. Eldre elever fremfører teaterspill. Det tilbys også besøk av museer, utstillinger, ekskursjoner o.l.

Den russiske skole i Oslo er åpen på tirsdager på kveldstid og på lørdager. Grupper for å studere russisk er tilgjengelige for russisktalende barn fra 4 år.

Høstsemester 2023

Ukedag for undervisning:

Barn fra og med 8 år: tirsdager
Barn fra og med 4 år: lørdager
Russisk som fremmedspråk for voksne kun digital på tirsdager

Priser:

Hovedundervisning:

3 000, - for semesteret for ett barn/ voksen
2 100, - for semesteret for barn nummer to (søskenrabatt)
1 500, - for semesteret for barn nummer tre (søskenrabatt)

Hovedundervisningen er rettet mot forbedringen av det eksisterende grunnlaget av elevenes forståelse og bruk av det russiske språket. Hensikten er at undervisningen skal forberede elevene for bruk av språket i et russisktalende miljø.

Valgfag/kurs

Malerkurs på tirsdager for barn og voksne.
Høytlesning for barn fra 11 til 16 år (digitalt kurs)

Priser:
2 500,- for semesteret

Adresse:
Edvard Munch VG skole,
Ullevålsveien 5
0165 Oslo

Eventuelle spørsmål rettes til:
post@russiskskole.no